O nás

Zmluvy sa uzatvárajú v nebi, ale prežívajú sa na zemi. Preto vznikajú niekedy problémy, ktoré zmluvní partneri nevedia sami vyriešiť. Štátne súdnictvo pri hospodárskych sporoch medzi partnermi z rozdielnych krajín nie je vždy ideálnym riešením, nakoľko rozhodnutia súdov nie sú vykonateľné mimo územia daného štátu. To je problémom najmä vtedy, ak medzi štátmi neexistuje dohoda, ktorá uznanie súdnych rozhodnutí umožňuje. Na rozdiel od súdnych rozhodnutí sú rozsudky rozhodcovských súdov vykonateľne prakticky kdekoľvek na svete.

Rakúska federálna hospodárska komora zohľadnila túto potrebu a od roku 1975 ponúka zmluvným partnerom z domova a zo zahraničia jednu z najuznávanejších rozhodcovských inštitúcií na svete: VIAC (Vienna International Arbitral Centre)

Je aspoň 7 dobrých dôvodov, prečo si zvoliť VIAC za rozhodcovský súd.

7 dôvodov pre VIAC

Sekretariát podporuje a usmerňuje strany a rozhodcov v priebehu rozhodcovského konania tak, aby bolo individuálne prispôsobené potrebám strán a zodpovedalo najvyšším kritériam kvality, vďaka kvalifikovaným rozhodcom.

Secretariat

Predsedníctvo pozostáva z 12 členov a jedného čestného člena, ktorí patria medzi renomovaných národných a medzinárodných expertov a rozhodcov.

VIAC Board