O nas

Rozbieżności pomiędzy teorią a praktyką (zawieranie umów i ich realizacja) powodują, że niejednokrotnie kontrahenci nie są w stanie sami rozwiązać problemów. W sporach handlowych pomiędzy podmiotami z różnych krajów, sądy krajowe nie zawsze najlepiej nadają się do rozwiązania sporu, ze względu na to, że orzeczenia sądów krajowych nie są wykonywalne za granicą. W szczególności dotyczy to przypadków, w których brak jest umowy międzynarodowej, pozwalającej na uznanie orzeczeń sądów państw obcych. W przeciwieństwie do wyroków sądów krajowych, wyroki sądów arbitrażowych są wykonywalne prawie na całym świecie.

Austriacka Izba Gospodarcza uwzględniła tę sytuację utworzyła w 1975 roku Vienna International Arbitral Centre (VIAC), która stała się jedą z najbardziej renomowanych instytucji arbitrażowych.

Istenieje co najmniej 7 powodów, z których wynika, że strony powinny skorzystać z usług VIAC

7 důvodů pro VIAC

Sekratariat wspomaga strony i sędziów arbitrażowych przy przeprowadzaniu postępowania arbitrażowego, które przybiera formę ustanowioną przez strony umowy i które odpowiada najwyższym wymaganiom jakości dzięki świetnie wykwalifikowanym sędziom arbitrażowym.

Secretariat

Prezydium składa się z 12 członków i jednego członka honorowego, którzy zaliczają się do najbardziej renomowanych ekspertów w dziedzinie arbitrażu

VIAC Board