7 důvodů pro VIAC

 • 1 Zkušenost
 • Více než 1.500 úspěšných rozhodčích řízení od založení v roce 1975
 • 2 Kvalita
 • Spolupráce s celosvětově vedoucími experty na arbitráž a nejlepšími rakouskými právníky
 • Předsednictví a sekretariát spravují řízení na nejvyšší úrovni
 • 3 Rozhodčí řízení na míru
 • Volně určitelný postup
 • Úplná volnost při výběru rozhodčích
 • Svoboda volby jazyka řízení a aplikovatelného práva
 • 4 Vídeň je TO PRAVÉ město na arbitráž ve střední a východní Evropě
 • Výborné právní prostředí
 • Okamžitá účinnost předběžných opatření
 • Vysoká úroveň turistické infrastruktury
 • Nejlepší dopravní spojení s důležitými městy v regionu
 • 5 VIAC nabízí vynikající služby
 • Jednací síně a salonky
 • Zvuková a obrazová technika
 • Přístup k moderním telekomunikačním službám (Internet, fax, e-mail, atd.).
 • Administrativní služby a zapisovatel
 • Stravovací služby přímo v budově
 • 6 Rozhodčí řízení ve Vídni poskytuje výborný poměr cena / výkon
 • Pevné stanovené poplatky a tedy přesně předvídatelné náklady
 • Přiměřené vedlejší náklady v porovnání s ostatními evropskými metropolemi
 • 7 Rozhraní mezi výukou a výzkumem
 • Účast na tvorbě a realizaci "Willem C. Vis International Arbitration Moot", nejvýznamnější soutěži v tomto oboru
 • Partner Právnické fakulty Vídeňské univerzity u programu rozhodčího výzkumu